Video Tutorials

Naslov Vključevanje odgovora v tekst drugega vprašanja (1m 43s)
Popravek 12.12.2011

Vodič o prenosu vrednosti v orodju 1KA.

 

 

 

 

Description Vodič prikazuje kako lahko v vprašalniku prenesete odgovor na eno vprašanje v tekst drugega vprašanja.
HelpUser guide
Video Tutorials
Print