Video Tutorials

Naslov Arhiviranje ankete (1m15s)
Popravek 13.12.2011

Video vodič prikazuje na kakšen način lahko arhivirate ankete v različnih stopnjah izdelave, kar prepreči izgubi nedokončane ankete oziroma možno vrnitev na starejšo verzijo vprašalnika.

 

 

Description Video vodič prikazuje na kakšen način lahko arhivirate ankete v različnih stopnjah izdelave.
HelpUser guide
Video Tutorials
Print