Video Tutorials

Naslov Slučajne skupine anketirancev (IF) (2m 20s)
Popravek 12.12.2011

Video vodič prikazuje kako lahko v orodju 1KA nastavimo delitev anketirancev v slučajne podskupine s pomočjo pogojev (IF).

 

Description Video vodič prikazuje kako lahko v orodju 1KA nastavimo delitev anketirancev v slučajne podskupine s pomočjo pogojev (IF).
HelpUser guide
Video Tutorials
Print