Video Tutorials

Naslov Nastavitve komentiranja (2m 34s)
Popravek 12.12.2011

Prikaz celovite podpore za razvoj vprašalnika, brez predhodne izdelave v Wordu in izmenjave prek emaila.

Video vodič prikazuje osnovno uporabo komentarjev pri izdelavi spletnega vprašalnika v aplikaciji 1KA. S tem  se lahko v celoti nadomesti zamudno in nerodno razvijanje vprašalnikov v Wordu ter s tem povezano izmenjavo Word verzij preko emaila. Seveda je treba ob tem v 1KA uporabiti še nekatere druge funkionalnosti, kot npr. izvoz vprašalnika v Word (seveda zgolj za izjemne potrebe) ter arhiviranje (versioning), še posebej arhiviranje inačic na nivoju posameznega vprašanja (in ne le na nivoju celotnega vprašalnika).

Description Prikaz celovite podpore za razvoj vprašalnika, brez predhodne izdelave v Wordu in izmenjave prek emaila.
Print